Документы для приема в аспирантуру

Витяг з:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА
від 1 березня 1999 р. N 309, Київ

"Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів"
Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 960

Вступники до аспірантури або докторантури подають на ім'я керівника вищого навчального закладу, наукової установи такі документи:

  1. Заяву;
  2. Особовий листок з обліку кадрів;
  3. Список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
  4. Медичну довідку про стан здоров'я за формою N 286-у;
  5. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома);
  6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

При вступі до докторантури, крім того, подаються:

  1. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі - докторська дисертація);
  2. Копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома).
    Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

В.о. ученого секретаря

В. Захаров